top of page

Za realizaciju osnovnih djelatnosti, udruga provodi sljedeće aktivnosti:

uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji

poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama

poticanje razvoja potrebnih ustanova ( primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl. )

organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.

organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima ( kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl. )

izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge ( informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl. )

prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći

radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

bottom of page